Tervetuloa!

Tervetuloa Suomen Lääketieteen Säätiön apurahapalveluun 

Lääketieteen Säätiön apurahojen ja Duodecimin kannustuspurahojen hakeminen tapahtuu tämän Rimbert-palvelun kautta. Alla löydät tietoa apurahoista, joita tällä hetkellä voit hakea. Lue ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Myös myönnettyjen apurahojen nostaminen, maksatuksen lykkäämispyynnöt ja raportointi tapahtuu palvelun kautta. Apurahojen haku on vuosittain 1.-31.5.

Apurahaa hakeneille ilmoitetaan apurahapäätöksestä lokakuussa. Apurahan saajat julkistetaan Duodecimin vuosipäivän symposiumissa marraskuussa.

Ohjeita apurahansaajalle koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen liittyen

Koronavirus vaikuttaa joidenkin säätiön apurahansaajien työskentelyyn.

Pyrimme omalta osaltamme toimimaan poikkeustilanteessa joustavasti niin, että apurahat voidaan mahdollisimman hyvin käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

Hyväksymme ilman erillistä ilmoitusta kuuden kuukauden lisäajan apurahojen käyttöaikaan ja apurahojen käyttöselvitysten jättämiseen. Tämä pätee niihin apurahansaajiin, joiden työsuunnitelmien toteuttamiseen koronavirus vaikuttaa esimerkiksi työaikajärjestelyjen, matkustamisen tai kansainvälisen yhteistyön takia.

Katso lisää https://laaketieteensaatio.fi/ohjeita-apurahansaajalle-koronaviruksen-aiheuttamaan-tilanteeseen-liittyen/

Kaikki hakemusmuodot
Yksityishenkilöille

Kaikki hakemusmuodot

Tukimuoto
Kuvaus
Hakuaika
COVID-säätiöpooli 2020
Rahoituspooli: Juho Vainion Säätiön, Minervasäätiön, Paulon Säätiön ja Suomen Lääketieteen Säätiön muodostama rahoituspooli koronaviruksen sekä muiden epidemioina ja pandemioina esiintyvien virusinfektioiden tutkimukseen
01.01 - 31.12.2020
Eka-apuraha
Eka-apurahat on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Eka-apuraha on tarkoitettu aloitteleville tutkijoille, jolloin arviointi painottuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusympäristöön eikä hakijan aiempiin ansioihin. Hakijalla ei tarvitse vielä olla julkaisuja. Apuraha maksetaan hakijalle sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana (tammi-, maalis- tai elokuussa). Apurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apuraha myönnetään vain kerran eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Vuonna 2020 myönnettävän apurahan suuruus on 2 500 euroa/hakija.
01.05 - 31.05.2020
Kannustusapuraha
Kannustusapuraha on tarkoitettu lääketieteen väitöskirjaopiskelijoille. Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Lääkäriseura Duodecim. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Kannustusapuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella. Vuonna 2020 myönnettävän apurahan suuruus on 5 000 euroa/hakija.
01.05 - 31.05.2020
Tutkimusapuraha 4kk, 8kk tai 12kk
Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 4, 8 tai 12 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit ja dosentit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen. Vuonna 2020 myönnettävän tutkimusapurahan suuruus on enintään 9 000 e (4 kk apuraha), 18 000 (8 kk apuraha) tai 27 000 e (12 kk apuraha). Tutkimusapuraha voidaan myöntää samalle hakijalle kaksi kertaa.
01.05 - 31.05.2020
Palaavan tutkijan apuraha
Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty ns. post-doc kausi. Yleensä odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa on vielä oltava ulkomailla. Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5000 €.
01.05 - 31.05.2020
Tutkimusryhmän perustajan apuraha
Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. (Aiemmin hankeapuraha). Apuraha voidaan myöntää kolmen vuoden yhtämittaiselle jaksolle, joka alkaa myöntämistä seuraavan vuoden alusta. Vuonna 2020 myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 150 000 - 200 000 euroa. Yleiskustannusosuus on enintään 10% apurahasta.
01.05 - 31.05.2020
Tulevaisuuden uhat - apurahoja lääketieteen uusiin tutkimusavauksiin
Lääketieteen Säätiön täyttää 60-vuotta vuonna 2020. Vuosittaisen apurahahaun lisäksi säätiö on tänä vuonna varannut 400 000 euroa jaettaviksi uusiin tutkimusavauksiin korkean riskin tutkimushankkeissa. Korona-virus on nostanut tulevaisuuden terveysuhat ja niihin vastaamisen isoksi teemaksi. Lääketieteen tutkimuksen odotetaan vastaavan näihin uhkiin kuten tartuntataudit ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset. Toisaalta myös teknologian kehitys luo uusia vaikeasti ennakoitavia mahdollisuuksia kuten tekoälyavusteinen diagnostiikka, yksilölliset hoidot, täsmälääkkeet jne.

Apuraha on tarkoitettu nuorille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen. Hakijalta edellytetään lääketieteen tohtorin tutkintoa. Uskomme, että nuorten lääkäreiden ja uusien tutkijasukupolvien tukeminen on tulevaisuuteen varautumista mitä suurimmassa määrin.

Apurahat ovat ryhmille myönnettäviä hanke-apurahoja. Jaettavien apurahojen suuruudet ovat 50 000 ja 100 000 euroa. Huom! Apurahaa saa hakea vaikka hakisi muutakin apurahaa samassa haussa.
01.05 - 31.05.2020
Tieteellä terveyteen TERVA-akatemiaohjelman jatkorahoitus 2021-2022
Hallitus 12.10.2020: Terva-ohjelman jatkorahoitus. Päätös: Myönnettiin Tieteellä terveyteen eli TERVA-akatemiaohjelmassa säätiön aiemmin tukemalle Professori Kirsi Pietiläisen konsortion tutkimushankkeelle 200 000 euron jatkorahoitus vuosille 2021-2022.
01.01 - 31.12.2022