Tervetuloa!

Tervetuloa Suomen Lääketieteen Säätiön apurahapalveluun 

Lääketieteen Säätiön apurahojen ja Duodecimin kannustuspurahojen hakeminen tapahtuu tämän Rimbert-palvelun kautta. Alla löydät tietoa apurahoista, joita tällä hetkellä voit hakea. Lue ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Myös myönnettyjen apurahojen nostaminen, maksatuksen lykkäämispyynnöt ja raportointi tapahtuu palvelun kautta. Apurahojen haku on vuosittain 1.-31.5.

Apurahaa hakeneille ilmoitetaan apurahapäätöksestä lokakuussa. Apurahan saajat julkistetaan Duodecimin vuosipäivän symposiumissa marraskuussa.

Ohjeita apurahansaajalle koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen liittyen

Koronavirus vaikuttaa joidenkin säätiön apurahansaajien työskentelyyn.

Pyrimme omalta osaltamme toimimaan poikkeustilanteessa joustavasti niin, että apurahat voidaan mahdollisimman hyvin käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

Hyväksymme ilman erillistä ilmoitusta kuuden kuukauden lisäajan apurahojen käyttöaikaan ja apurahojen käyttöselvitysten jättämiseen. Tämä pätee niihin apurahansaajiin, joiden työsuunnitelmien toteuttamiseen koronavirus vaikuttaa esimerkiksi työaikajärjestelyjen, matkustamisen tai kansainvälisen yhteistyön takia.

Katso lisää https://laaketieteensaatio.fi/ohjeita-apurahansaajalle-koronaviruksen-aiheuttamaan-tilanteeseen-liittyen/

Kaikki hakemusmuodot
Yksityishenkilöille

Kaikki hakemusmuodot

Tukimuoto
Kuvaus
Hakuaika
Eka-apuraha
Eka-apurahat on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Eka-apuraha on tarkoitettu aloitteleville tutkijoille, jolloin arviointi painottuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusympäristöön eikä hakijan aiempiin ansioihin. Hakijalla ei tarvitse vielä olla julkaisuja. Apuraha maksetaan hakijalle sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana (tammi-, maalis- tai elokuussa). Apurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apuraha myönnetään vain kerran eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Vuonna 2021 myönnettävän apurahan suuruus on 2 500 euroa/hakija.
01.05 - 31.05.2021
Kannustusapuraha
Kannustusapuraha on tarkoitettu lääketieteen väitöskirjaopiskelijoille. Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Lääkäriseura Duodecim. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Kannustusapuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella. Vuonna 2021 myönnettävän apurahan suuruus on 5 000 euroa/hakija.
01.05 - 31.05.2021
Palaavan tutkijan apuraha
Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty ns. post-doc kausi. Yleensä odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa on vielä oltava ulkomailla. Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5000 €.
01.05 - 31.05.2021
Tutkimusryhmän perustajan apuraha
Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. Apuraha voidaan myöntää kolmen vuoden yhtämittaiselle jaksolle, joka alkaa myöntämistä seuraavan vuoden alusta. Vuonna 2021 myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 150 000 - 200 000 euroa. Yleiskustannusosuus on enintään 10% apurahasta.
01.05 - 31.05.2021
Tutkimusapuraha 4kk, 8kk tai 12kk
Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 4, 8 tai 12 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit ja dosentit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen. Tutkimusapuraha voidaan myöntää samalle hakijalle kaksi kertaa.

Haettavat tutkimusapurahat väitöskirjan tekijöille ovat 9 000 € (4 kuukauden apuraha), 18 000 € (8 kuukauden apuraha) tai 27 000 € (12 kuukauden apuraha) ja tutkijatohtoreille 10 000 € (4 kuukauden apuraha), 20 000 € (8 kuukauden apuraha) tai 30 000 € (12 kuukauden apuraha).

Tutkimusapuraha voidaan maksaa tutkijalle henkilökohtaisena verovapaana stipendinä (hakijan pankkitilille) tai palkkana. Katso tarkemmin säätiön kotisivuilta (https://laaketieteensaatio.fi/apurahat/haettavat-apurahat/).
01.05 - 31.05.2021
Uudet tutkimusavaukset - apurahoja lääketieteen uusiin tutkimusavauksiin
Lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen, esimerkiksi tutkijalähtöiseen interventiotutkimukseen tai uuden lähestymistavan proof-of-principle -tutkimukseen 50 000 € - 100 000 €.

Hakijalta edellytetään lääketieteen tohtorin tutkintoa. Apurahat ovat ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja. Rahoitusta myönnetään myös hankkeiden materiaali- ja laitehankintoihin. Rahoitettavien hankkeiden on oltava käynnissä tai ne on käynnistettävä mahdollisimman pian rahoituspäätöksen jälkeen. Myönnettävä rahoitus on käytettävä vuosien 2022-23 aikana. Jaettavien apurahojen suuruudet ovat 50 000 tai 100 000 euroa.
01.05 - 31.05.2021