Tervetuloa!

Tervetuloa Suomen Lääketieteen Säätiön apurahapalveluun 

Lääketieteen Säätiön apurahojen ja Duodecimin kannustuspurahojen hakeminen tapahtuu tämän Rimbert-palvelun kautta. Alla löydät tietoa apurahoista, joita tällä hetkellä voit hakea. Lue ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Myös myönnettyjen apurahojen nostaminen, maksatuksen lykkäämispyynnöt ja raportointi tapahtuu palvelun kautta. Apurahojen haku on vuosittain 1.-31.5.

Apurahaa hakeneille ilmoitetaan apurahapäätöksestä lokakuussa. Apurahan saajat julkistetaan Duodecimin vuosipäivän symposiumissa marraskuussa.

Vuonna 2024 myönnettävien apurahojen 1. mahdollinen maksupäivä on 15.1.2025, seuraavat maalis-, elo- ja lokakuussa 2025. Osan kannustusapurahoista myöntää Duodecim ja ne maksetaan jo hakuvuoden marraskuussa.  

Kaikki hakemusmuodot
Yksityishenkilöille

Kaikki hakemusmuodot

Tukimuoto
Kuvaus
Hakuaika
Eka-apurahat on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Eka-apuraha on tarkoitettu aloitteleville tutkijoille, jolloin arviointi painottuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusympäristöön eikä hakijan aiempiin ansioihin. Hakijalla ei tarvitse vielä olla julkaisuja. Apurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apuraha myönnetään vain kerran eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Apuraha maksetaan hakijalle sen myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Myönnettävän apurahan suuruus on 2 500 euroa/hakija.

Hakijalla ei tarvitse olla julkaisuja. Syventävien opintojen tulee olla jo suoritettuina.
01.05 - 31.05.2024
Kannustusapuraha on tarkoitettu lääketieteen väitöskirjaopiskelijoille. Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Lääkäriseura Duodecim: Lääketieteen Säätiö lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Lydia ja K.G. Lindbergin Duodecim-säätiö lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Kannustusapuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella. Myönnettävän apurahan suuruus on 5 000 euroa/hakija.
01.05 - 31.05.2024
Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit ja dosentit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen. Tutkimusapuraha voidaan myöntää samalle hakijalle kaksi kertaa.

Haettavat tutkimusapurahat väitöskirjan tekijöille ovat 13 500 €, 27 000 € tai 54 000 € ja tutkijatohtoreille 15 000 €, 30 000 € tai 60 000 €. Apurahoilla on mahdollista toteuttaa eri pituisia tutkimusjaksoja, esimerkiksi stipendinä käytetty 27 000 euroa tarjoaa rahoituksen väitöskirjantekijälle 12 kuukauden ajalle.

Tutkimusapuraha voidaan maksaa tutkijalle henkilökohtaisena verovapaana stipendinä (hakijan pankkitilille) tai palkkana. Katso tarkemmin säätiön kotisivuilta: https://laaketieteensaatio.fi/apurahat/haettavat-apurahat/
01.05 - 31.05.2024
Tutkimusryhmän perustajan apuraha
Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. Apuraha voidaan myöntää kolmen vuoden yhtämittaiselle jaksolle, joka alkaa myöntämistä seuraavan vuoden alusta. Vuonna 2024 myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 150 000 - 200 000 euroa. Yleiskustannusosuus on enintään 10 % apurahasta.
01.05 - 31.05.2024
Palaavan tutkijan apuraha
Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle.
Apurahan edellytys on lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT/HLT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty ns. post-doc kausi. Yleensä odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa on vielä oltava ulkomailla. Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5 000 €.
01.05 - 31.05.2024
Uudet tutkimusavaukset - apurahoja lääketieteen uusiin tutkimusavauksiin
Lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen, esimerkiksi tutkijalähtöiseen interventiotutkimukseen tai uuden lähestymistavan proof-of-principle -tutkimukseen 50 000 € - 100 000 €.

Hakijalta edellytetään lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkintoa (LT/LKT/HLT). Apurahat ovat ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja. Rahoitusta myönnetään myös hankkeiden materiaali- ja laitehankintoihin. Rahoitettavien hankkeiden on oltava käynnissä tai ne on käynnistettävä mahdollisimman pian rahoituspäätöksen jälkeen. Jaettavien apurahojen suuruudet ovat 50 000 tai 100 000 euroa.
01.05 - 31.05.2024